Om du ser

  • Trær eller greiner som ligger over kraftlinjer
  • Linjer som ligger på bakken
  • Andre tegn til skade eller mulig skade på kraftlinjer

 

  1. Hold avstand – det er livsfarlig å komme i kontakt med slikt.

 

  1. Meld fra til oss med en gang:
  • Telefon Hålogaland 77 04 26 26  Telefon Hadsel 76 11 80 20 Telefon Andøy 76 11 55 00 
  • Via Serviceportalen på noranett.no.
  • Messenger: bilde sammen med din kontaktinfo

I vårt nettområde har vi 4 200 km nett (linjer og kabel). Dette vedlikeholdes hele tiden, men det er viktig at vi får beskjed om du ser noe som ikke er som det skal være.