Vårt hovedoppdrag er å sørge for trygg og pålitelig produksjon og distribusjon av fornybar energi. For å sikre viktig kompetanse for fremtiden, er vi i avhengig av å utdanne fagfolk med å ta inn lærlinger. Fremover trenger vi flere dyktige energimontører.

Vi tar hvert år inn nye lærlinger. Arbeidssted kan variere noe, og med tre nettselskap i til sammen ti kommuner finnes det mange muligheter.   

Lærlingene våre blir raskt en del av et sosialt og trygt fagmiljø der HMS er høyt prioritert. Vi oppfordrer alle som ønsker seg et ettertraktet fagbrev i et spennende og fremtidsrettet yrke å søke læreplass hos oss. Mange av de som har tatt fagbrev i vår bedrift er fast ansatt den dag i dag.