Leveringsplikt

Noranett er lovpålagt å levere kraft til kunder uten gyldig kraftleveringsavtale. Prisen for denne leveransen følger spotpris for prisområde Tromsø hos Nordpool med et påslag på 5 øre/kWh.

Leveringsplikt er en midlertidig løsning for kunder uten gyldig kraftleveringsavtale. Kunder på leveringsplikt oppfordres til snarest å skaffe seg en kraftleveringsavtale.

I tillegg til kraftleveranse kommer nettleie og offentlige avgifter.

Lenke til vårt skriv

Leverandørbytte – bestilling av kraft

Strømkunder som har anlegg i Noranett forsyningsområde, må ha Noranett som nettleverandør. Når det gjelder leveranse av kraft kan man velge den kraftleverandøren man vil.

Noranett har oversikten over alle kundene. Netteieren har også ansvaret for å holde oversikt over hvilke kraftleverandør som opererer i nettområdet. Alle kraftleverandører må derfor gå gjennom Noranett for å få knyttet nye kunder til seg.

Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på NVE sine nettsider www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt område.

https://www.strompris.no/ finner du en prisoversikt som viser hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune. Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike kraftleverandører.

Bestilling av kraft gjøres på følgende måte:

  • Ta kontakt med den kraftleverandøren du vil ha kraften levert fra. Kraftleverandøren gir deretter nettselskapet beskjed slik at de kan registrere deg som kunde.
  • Kraftleverandøren trenger en del opplysninger når du skal registreres.
  • Disse er det greit at du har tilgjengelig når du kontakter kraftleverandøren: målepunktID, målernummer, målerstand, fødselsdato, telefonnummer og evt. annen regningsadresse.