Lødingen transformatorstasjon skal stå ferdig  første kvartal i 2025 og vil forsyne Lødingen fra Nes til Fiskefjorden og inn mot Kanstadbotn. I forbindelse med tilknytning av den nye transformatorstasjonen til eksisterende infrastruktur må det legges ca 16 km ny høyspenningskabel i vestre del av Lødingens bebyggelse, for å sikre en pålitelig forsyning i fremtiden. 

Grønn fergetrafikk

En av landets tøffeste fergestrekninger, Lødingen-Bognes blir utslippsfri når Lødingen får elektriske ferger. Ved lading av elferge i Lødingen utløses et effektbehov på 9,2 MW som den nye transformatorstasjonen blant annet skal forsyne. 

- Fergene må hurtiglades. Med effekten den nye transformatorstasjonen forsyner, vil batteriene være fulladet på 15 minutter ved full kapasitet, sier Knut Fagerheim, prosjektleder i Noranett.

 

132 kV kabler som skal forsyne 132 kV transformatorer ligger klare i Energiveien.
 

På lag med lokalbefolkningen

Noranett har engasjert seg i tidlig dialog med lokalsamfunnet gjennom blant annet informasjonsmøte. Lars Bendiksen fra PEAB DK Hålogaland understreker viktigheten av dette møtet for å motta tilbakemeldinger og minimere ulemper for beboerne under byggeperioden.

- Vi mottok veldig gode tilbakemeldinger på infomøtet. Vi prøver å gjøre minst mulig av oss og legge arbeid til fornuftige tidspunkt slik at vi er minst mulig til sjenanse for området, sier Lars.

 

Knut Fagerheim i Noranett og Lars Bendiksen i PEAB under vernerunde på nye Lødingen Transformatorstasjon.

 

Norconsult er arkitekt og rådgivende ingeniører i prosjektet for alle byggtekniske fag. Byggeleder Tor Charles Holmgren mener stasjonen vil falle godt inn i terrenget.

- Stasjonen blir bygget med utgangspunkt i en modell fra Boltås transformatorstasjon. Formene er gjennomtenkte arkitektonisk og tar primært utgangspunkt i våre tekniske behov. Fasadens farge vil bli av grønnnyanser, som blender godt inn med furuskogen i bakgrunnen, sier Tor Charles.

Det er sprengt ut 10.000 kubikkmeter i fjellet for at stasjonen skal bli godt integrert i den eksisterende skråningen og godt senket i terrenget.

 

Transformatorstasjonen vil få en fasade som glir fint inn i omgivelsene. Her forklart av Knut Fagerheim, prosjektleder i Noranett.

 

Når den nye transformatorstasjonen settes i drift vil det ikke lengre være bruk for sjøkabelhuset som står like ved. 

- Det gamle sjøkabelhuset fjernes, samtidig som kablene og mastene går bort. Dette vil føre til beslaglagt areal vil bli mye mindre og mindre sjenanse for boligeierne i område, sier Fagerheim.

 

Knut Fagerheim på vernerunde i stasjonen.

 

Økt effektmengde

Med et økende forbruk blant både næringsliv og private husholdninger er det viktig å sikre stabil og nok tilgang på strøm, men også å ruste for fremtidig utvikling. Lødingen transformatorstasjon vil bidra til betydelig mer kapasitet i store deler av kommunen og åpne for nye muligheter for kommunens næringsliv og sikrere forsyning til Lødingsværingene. ­­­

- Vi kobler oss på sentralnettet til og får en redundant forsyning. Det vil gjøre forsyningen både sikrere og mer forutsigbar med tanke på feil og dårlig vær, sier Fagerheim.

 

Godt samarbeid mellom aktørene i prosjektet har bidratt til god fremgang mot driftsstart i 2025.

 

Lokal tilstedeværelse

Joachim Skovro, med 11 års erfaring i Noranett, spiller en sentral rolle i prosjektet, ikke bare som energimontør, men også som en lokal representant som bidrar med sin ekspertise og innsikt.

- Det er veldig morsomt å være med på større prosjekter i hjembygda. Da kan jeg til og med sitte og følge med ut stuevinduet etter arbeidstid, sier han. 

 

Joachim Skovro foran nye Lødingen transformatorstasjon i hjembygda.

 

Skovro er KU(Koordinator Utførende) ved byggingen av Lødingen transformatorstasjon og har ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektleder Knut Fagerheim jobber mest fra Harstad og er veldig fornøyd med å ha lokale med i prosjektet. 

Det er veldig bra å ha en stedlig representant som Joachim. Han er på ballen hele tiden, siden han er lokal, sier prosjektlederen.