Etter fusjonen mellom de tre konsernene Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi, er de tre nettselskapene samlet i ett konsern. På grunn av blant annet ulike tariffer, er nettselskapene fortsatt adskilt som juridiske enheter med hvert sitt forsyningsområde. Men for å gjøre det enklere for både kunder og ansatte, er alle selskapene samlet med felles logo.

Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger vi for at nettet til enhver tid forsyner om lag 52 000 kunder med stabil strøm. Vi utvikler, overvåker og vedlikeholder kraftnettet i regionen vår. Kraften transporteres gjennom lav- og høyspentlinjer, jord- og sjøkabler.

Som nettselskap tilrettelegger vi løpende for samfunnsutvikling ved å investere i kraftnettet. Det grønne skiftet vi er inne i vil i årene framover stille nye og enda høyere krav til effektive og smarte investeringer. Generell opplæring i elsikkerhet er også et viktig område for oss.

På noranett.no er mye informasjon felles, mens der det er ulikt skiller vi de tre selskapene etter geografi:

Hålogaland

Noranett i Hålogaland (etter tidligere Hålogaland Kraft Nett) sitt forsyningsområde dekker åtte kommuner: Harstad, Narvik, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Tjeldsund og Evenes.

I forsyningsområdet:

 • Ca. 42 000 nettkunder
 • Mer enn 2000 nettstasjoner og transformatorstasjoner
 • Ca. 4 200 km linjer og kabler
 • Brutto energiforbruk ligger normalt på ca. 1 147 GWh

Det er ca 112 ansatte i selskapet. De fleste har oppmøtested i Harstad og Narvik, men vi er også til stede lokalt i Ballangen, Lødingen, Ibestad, Bjarkøy, Bogen (Evenes), Gratangen og Grovfjord (Helleren).

Hadsel

Noranett i Hadsel dekker Hadsel kommune og er tilknyttet sentralnettet (det norske hovednettet) med 130 kV kraftledning fra Sortland via Hadseløya og mot Kvitfossen i Lofoten. 

I forsyningsområdet:

 • 5 700 nettkunder
 • Mer enn 330 nettstasjoner og transformatorstasjoner
 • Ca. 850 km linjer og kabler
 • Brutto energiforbruk ligger normalt på ca. 240GWh

Det er 26 ansatte i selskapet, og kontorer og oppmøtested er på Stokmarknes.

Andøy

Noranett i Andøy har forsyningsområde i hele kommunen, Andøya og deler av Hinnøy.

I forsyningsområdet:

 • 3750 nettkunder
 • Mer enn 230 nettstasjoner og transformatorstasjoner
 • Ca. 915 km linjer og kabler
 • Brutto energiforbruk ligger normalt på ca. 100 GWh

Det er 15 ansatte i selskapet, og kontorer og oppmøtested er i Risøyhamn.