Nettleien skal dekke våre kostnader til drift og vedlikehold av nettet. I tillegg krever nettselskapene inn avgifter på vegne av staten, i form av forbruksavgift og ENOVA-avgift, samt merverdiavgift (gjelder kun næringskunder).

Satsene er delt opp i energiledd [øre/kWh] og kapasitetsledd (fastledd) - maks timesforbruk [kr/kW/mnd]. Energileddet oppgis inklusiv forbruksavgift og enova-avgift for private kunder, og eksklusiv avgifter for næringskunder.

Energileddet – Prisen du betaler for hver kilowattime vi frakter hjem til deg gjennom strømnettet vårt, øre/kWh. Energileddet oppgis inklusiv avgifter til staten for privatkunder og eksklusiv avgifter for næringskunder.

Kapasitetsleddet – Det du betaler for å ha tilgang til strøm, og er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig.

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet, vil du ha mulighet til å redusere Kapasitetsleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet/kapasitetsleddet øker.

Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det være penger å spare.

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnsmodell (kapasitetstrinn), der gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden avgjør hvor du havner. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av et døgn. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden med høyest forbruk, fordelt på tre ulike dager, vil avgjøre hva slags trinn du havner i.

Offentlige avgifter – Består av forbruksavgift, merverdiavgift (på strøm som brukes til andre formål enn husholdning) og avgift til Energifondet.

Se tabell/prisoversikt her