Satsene er delt opp i energiledd [øre/kWh] og fastledd - maks timesforbruk [kr/kW/mnd]. Energileddet oppgis inklusiv forbruksavgift og enova-avgift for private kunder, og eksklusiv avgifter for næringskunder.

Nettleien skal dekke våre kostnader til drift og vedlikehold av nettet. I tillegg krever nettselskapene inn avgifter på vegne av staten, i form av forbruksavgift og ENOVA-avgift, samt merverdiavgift (gjelder kun næringskunder).

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet vil du ha mulighet til å redusere fastleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet øker.

Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det være penger å spare.