Arbeidet gjøres for at vegetasjonen skal holde tilstrekkelig avstand til strømførende ledninger, for å opprettholde sikker strømforsyning, samt ivareta hensynet til personsikkerhet.

Ryddingen vil bli utført etter gjeldende instruks som beskriver minsteavstand til ledningsanlegget (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Arbeidet vil utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at krav og forskrift innfris.

Ryddingen skal også sørge for at vegetasjonen ikke kommer i farlig nærhet av luftlinjer før neste rydding. I utmark blir kvist liggende, mens det ellers samles i haug på hensiktsmessig sted.
Nyttbart virke blir kvistet og tømmeret tilfaller grunneier.

 

Grunneiere blir varslet

Berørte grunneiere vil motta varslingsbrev pr. post i tillegg til at i boligfelt/private hager vil vår entreprenør forsøke å få direkte kontakt med beboer før arbeidet starter.
I varslingsbrev vil kontaktinfo finnes dersom det på deres eiendom er spesielle hensyn som må tas, eller annen informasjon som har betydning for utførelse av ryddingen.

Vi håper på forståelse for at dette vedlikeholdet må gjøres, og at grunneier og entreprenør kan finne akseptable løsninger i de tilfeller der det bør tas særskilte hensyn.

Ryddingen starter i mai og vil pågå til arbeidene er ferdigstilt.