Vær aktsom ved ferdsel nært kraftlinjer. Det har vært flere væromslag de siste dagene. Dette har medført både ising og mye snø som kan bety fare for folk som ferdes ved linjene. Avstanden fra bakken opp til kraftlinjene kan være liten. Pass også må å ikke lage snø-deponi under kraftlinjer. Ser du linjer som henger ned mot bakken, hold avstand og meld fra til oss med en gang.

Etter uværet Ingunn kan det også være knekte stolper, trær som har veltet over linjer eller linjer som ligger på bakken. Eller annet som vinden har «mistet» på eller nært linjene. Ser du noe slikt, hold deg unna – det er livsfarlig å komme i kontakt. Meld fra til oss med en gang.

Hvis du ser noe som beskrevet over:

Hålogaland: 77 04 26 26, Hadsel: 76 11 80 80, Andøy: 76 11 55 00.
Du kan også sende bilde og informasjon om hvor det er på E-post , Messenger på vår Facebookside eller via Serviceportalen.

Har du hytte?

Husk å sjekke den etter at det har vært strømbrudd.