Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase, hvor alle aktuelle alternativer kartlegges. Kartleggingen utføres av personell fra Norconsult, Sametinget og Nordland fylkeskommune og foregår fra 22. mai til 31. juli. Befaringen blir gjort til fots som overflatebefaring. Det vil også være behov for noe prøvestikking med spade. De aktuelle strekningene er vist i kartet under. (Klikk på kartet for større versjon)

Ved spørsmål ta kontakt med 
Sindre Brun i Vestall på telefon 409 04 305 eller e-post sindre.brun@vestall.no
Terje Andreassen i Noranett på telefon 402 87 600 eller e-post terje.h.andreassen@noranett.no