Se strømstanskart for oppdatering om den enkelte feil. Strømstanskartet oppdateres når forsyningen av et område ser ut til å være stabil.

17:35 Beisfjord og Ankenes koblet inn igjen

Nå er strømmen tilbake i Beisfjord og på Ankenes. 

Det gjenstår fortsatt en del feilretting noen steder. Hold avstand og meld fra om du ser linjer på bakken eller lignende. Les mer.

16:20 Fortsett å spare

Det meste av det uværet er nå forbi oss. Montørene er i gang igjen med feilretting.

Det er fortsatt ønskelig at flest mulig sparer på strømmen mens vi jobber med dette.

Vi kobler sammen nettet del for del etter hvert som flere områder har stabil strøm.

13:40 Uværet hindrer feilretting

Det er fortsatt utfordrende værforhold som ikke gjør det sikkerhetsmessig mulig for montører å drive feilsøk og feilretting i uteanlegg. Arbeidet vil gjenopptas så snart været gjør det mulig. 

Vakta sikrer og stabiliserer fra driftssentralen samt gjeninnkopler kunder der det er stabile forhold.

Så snart været har passert vårt område er vi klare til å gjenoppta feilsøk og utbedring.

Strømstanskartene fungerer igjen.

12:30 Uværet har truffet

Det jobbes fortsatt med feilretting og innkopling der dette værmessig er trygt og hensiktsmessig. Uværet har truffet området vårt så sikkerheten til våre arbeidere kommer først.

Så snart værforholdene tilsier at det er trygt fortsetter feilrettingen i uteanleggene.

Vi har feil hos leverandør og får ikke oppdatert strømstanskartene.

11:30 Fortsett med å spare strøm

Det er fortsatt viktig med redusert forbruk under feilretting. Dette hjelper oss i feilretting og gjeninnkopling.

I formiddag er det identifisert nye feil i linjenettet som nå er under utbedring. Det pågår også innkopling av kunder fortløpende der feil er funnet og utbedret. 

Prøvekoplinger i forbindelse med feilretting kan medføre kortere strømbrudd og litt av/på. Det jobbes intenst med å få strømmen tilbake til flest mulig raskest mulig.

Det er montører og ingeniører i aksjon både inne på driftssentral og ute i linjenettet.

Det er fortsatt uavklart når alle kan ha stabil strømforsyning tilbake. 

Vi oppdaterer denne siden løpende.
 

10:00 Dette har skjedd

Det hele startet med feil på en sjøkabel mellom Nygård og Narvik. Dette forplantet seg inn i byen og berørte etter hvert trafostasjonene i Skistua og på Fagernes. Det ble fortløpende rettet og koblet om, så mange som var uten strøm i natt fikk den tilbake før det ble morgen.

På Fagernes gjorde feilen at en mast i nærheten tok fyr. Dette ble oppdaget av forbipasserende som meldte det inn til vakta hos oss. I feilsituasjoner er det mye hjelp i at folk som ser noe melder ifra. Det kan være åpenbare feil på anlegg eller trær over linjer.

Det er tilførselen til Fagernes trafostasjon som skaper flest problemer. Her har vi lokalisert feilen og vi er i gang med feilretting så kundene på Ankenes og i Beisfjord skal få strømmen tilbake. Det er sannsynlig at det tar noen timer å få rettet alt.

Det har vært røykutvikling flere steder, og vi har hatt god hjelp fra Ofoten Brann.
 

09:10 Anstrengt situasjon i Narvik – spar strøm

Det har vært en rekke hendelser i nettet i Narvik i natt, og mange har vært helt eller delvis uten strøm. I Beisfjord og på Ankenes er det fortsatt mørkt.

Vi jobber med feilretting flere steder, samtidig som at vi må koble nettet annerledes for å få strøm ut til alle kunder. I en slik situasjon er nettet sårbart ved for høy last, det vil si om det brukes mye strøm samtidig.

Derfor oppfordrer vi alle i Narvik by og sørover til og med Håkvik til å spare på strømmen nå. Vi ønsker lite last i nettet mens vi retter, for å unngå nye utfall som rammer flere.

Dette er også årsaken til at gatelysene ble slukket tidligere enn vanlig i dag.


Vi oppdaterer denne siden fortløpende.