Hvorfor øker nettleien?

Her er det flere forhold som spiller inn. Generelt, for alle områdene er at det er varslet høyere inntektsramme for 2023. Dette som følge av økt rente og inflasjon, som dermed driver kostnaden for å drifte nett i hele landet. For Hadsel og Andøy er det også slik at det i løpet av 2022 har oppstått en mindreinntekt, som følge av lavere nettleie enn det tillatt inntekt skulle tilsi. Saldoen her skal styres mot null over tid, og det medfører at nettleien må opp i 2023. Lavere forbruk sammenlignet med forventningene for 2022 spiller også inn.

I tillegg vil forbruksavgiften gå tilbake til normal sats på 15,84 øre/kWh, som ble fastsatt 1.1.23. Dette er en statlig avgift som Noranett driver inn på vegne av staten.

Nettleiepriser fra 1.4.2023