- Om du ser bort fra blålysetatene og ansatte i helsetjenesten er det få yrkesgrupper som øver like mye på livredning som energimontørene, sier han.

FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) er nettselskapenes bibel når det kommer til sikkerhet. Denne forskriften stiller blant annet krav om årlig kursing i førstehjelp og evakuering fra mast.

Forskrift og førstehjelpEvakueringsøvelse fra mast

Dette er opplæring Noranett tar på største alvor. Hvert år arrangeres en HMS-uke der eksterne og interne instruktører sørger for at alle får den nødvendige opplæringen.

- Vi starter alltid med gjennomgang av forskriften for å friske opp hukommelsen, deretter gjennomføres førstehjelpskurs med fokus på strømulykker, praktisk hjerte-lunge-redning inkludert kurs i bruk av hjertestarter og evakueringsøvelse fra mast, forklarer Beck-Eilefsen.

Poenget med evakueringsøvelsen er som med førstehjelp, det må drilles på slik at man vet nøyaktig hva man skal gjøre og hvordan utstyret man har skal brukes for å få kollegaen trygt ned på bakken.

- Vi kan kjøpe inn så mye fint utstyr vi vil, men om vi ikke øver på bruken vil det være verdiløst om det oppstår en situasjon der vi må redde noen, sier han.

Derfor har Noranett satt opp treningsstolper på flere av sine lokasjoner, her kan montørene i kontrollerte omgivelser øve på klatring og evakuering, og teste nytt utstyr.

Minst en gang i året

Minimum en gang i året øver montørene på å redde en arbeidskamerat ned fra stolpen. Dette skaper en mer reell situasjon enn å øve med dukker.

Det er ikke bare mannskap som må være på topp, også utstyret som benyttes i det daglige må holde mål. Derfor kontrolleres alt klatreutstyr og løfteutstyr minst en gang i året. I tillegg skal alle brukere kontrollere sitt utstyr visuelt hver dag.

- I Noranett har vi egne kontrollører som kontrollerer fallsikringsutstyr, mens løfteutstyr og spesialutstyr kontrolleres av innleide kontrollører fra sakkyndig virksomhet. Vi søker å være best i klassen når det kommer til sikkerhet og jobber utrettelig med vårt mål om at ingen skal bli skadet på jobb, avslutter Beck-Eilefsen.