Fra 1.september ble den nye strømstøtteordningen innført. Den er timebasert og betyr at du som kunde får støtte i de timene der strømprisene i prisområdet, er høyere enn 70 øre/kWh. Støtten vil utgjøre 90% av beløpet utover 70 øre/kWh.

Les mer om strømstøtteordningen her

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser - NVE