Vi er forberedt på at det er mye å gjøre de kommende dagene, selv om folk får strømmen tilbake fortløpende. Blant annet er noen feil sikret i påvente av retting i bedre vær. Og vi vet at vi har knekte stolper flere steder. 

Hold avstand og meld fra om du ser feil

Vær aktsom ved ferdsel nært kraftlinjer. Været kan ha medført en del ising som kan medføre fare for folk som ferdes ved linjene. Avstanden fra bakken opp til kraftlinjene kan være liten. Det kan også være knekte stolper, trær som har veltet over linjer eller linjer som ligger på bakken. Ser du noe slikt, hold deg unna – det er livsfarlig å komme i kontakt med dem. 

Meld fra til oss med en gang hvis du ser noe som beskrevet over:

Hålogaland: 77 04 26 26, Hadsel: 76 11 80 80, Andøy: 76 11 55 00.

Du kan også sende bilde og informasjon om hvor det er via Messenger på vår Facebookside

Har du hytte?

Husk å sjekke den etter at det har vært strømbrudd.