Les om kompensasjon ved strømbrudd her.

Skade på elektrisk anlegg

  • Skade på ditt elektriske anlegg som følge av feil i strømforsyningen i vårt nettområde, meldes til ditt forsikringsselskap.
  • Trenger du i denne forbindelse en bekreftelse fra nettselskapet, melder du dette via Serviceportalen. Fyll ut skjemaet «meld skade på eget anlegg».