Kompensasjonsordningen fra 2021:

  • Nettkunden kompenseres for alle sine berørte målepunkt.
  • Satsene for kompensasjonsbeløp øker hver time.
  • Kompensasjonen skal utbetales innen 12 uker etter strømavbrudd.
  • Kunder uten AMS-måler, må varsle sitt nettselskap når de er uten strøm dersom det ikke er åpenbart at nettselskapet kjenner til feilen.

Info fra RME

Varigheten for strømbruddet regnes fra Noranett først fikk melding om strømbruddet, eller Noranett visste, eller burde ha visst, at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Slik kan du forberede deg på strømbrudd

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde:

For husholdninger: kr.500 for avbrudd over 12 timer og deretter en sats på kr 40 pr time.
For hytter/fritidsboliger: kr.125 for avbrudd over 12 timer og deretter en sats på kr 10 pr time.
Den samlede årlige kompensasjonen kan ikke overstige forventet innbetaling av nettleie for det inneværende året

Utbetaling

Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på nettleiefaktura i henhold til utbetalingsfrist i forskriften.

Krav  om erstatning

Når det gjelder krav om erstatning for ev ødelagte elektriske apparater, skal dette rettes til eget forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil selv vurdere krav videre til nettselskapet. 

Vil du vite mer om dine rettigheter og regler ved strømbrudd?

Se nettsiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)