Serviceportalen er en portal der du som kunde melder inn saker og kommuniserer med nettselskapet. I Serviceportalen kan du sende inn en forespørsel dersom du skal følgende:

 • Bygge nytt, ny strømtilførsel/øke kapasiteten på inntaket
 • Ønsker Byggestrøm
 • Omlegging av inntakskabel
 • Flytting av stolper, kabelskap o.l.
 • Ønsker om utkobling av kabler/leder for sikkerhet
 • Melde skade på anlegg
 • Bestilling HAN-port
 • Varsle oss om hendelser i strøm-nettet
 • Bestilling av tavlemateriell
 • Forsvarsbygg
 • Andre nettspørsmål

Serviceportalen- veiledning finner du her