Andøy

  Nivå Trinn Fra kW Til kW Fast kr/mnd Energi øre/kWh
Småkunder LSP 1 0 5 310  
    2 5 10 530  
    3 10 15 740  
    4 15 20 960  
    5 20 25 1180 21,8
    6 25 50 1830  
    7 50 75 2920  
    8 75 100 4010  
    9 100   5650  

 

  Periode

Fast

kr/mnd

Energi

øre/kWh

Effekt

kr/kW/mnd

Stor næring LSP

v

s

1250 12,1

51

36

Stor næring HSP

v

s

37500 7,6

35

24

 

Offentlige avgifter kommer i tillegg til nettselskapets priser.

Forbruksavgift:

Fom 1.4.23 er denne 15,84 øre/kWh (1.1-1.4 er satsen 9,16 øre/kWh)

Avgift til Energifondet (ENOVA): 1,0 øre/kWh for husholdning.

For andre tariffer er avgiften kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift: Alle priser oppgitt eks mva. Husholdninger i Noranett sitt nettområde er fritatt mva. For næringskunder kommer mva i tillegg.