For at du ikke skal være uten strøm i tiden frem til du har inngått en avtale med strømleverandør, er vi som nettselskap pålagt av myndighetene å levere strøm til deg gjennom en avtale kalt leveringsplikt.

Som nettselskap, er det vår hovedoppgave å transportere strømmen frem til kundene, mens strømleverandørene kjøper kraft i markedet og selger strømmen til kundene. Det inngås da en strømavtale mellom strømleverandør og kunde.

Inntil du har valgt en strømleverandør er vi som nettselskap, pliktig til å kjøpe kraft i markedet og selge den til deg, til en pris som er høyere enn du normalt vil kunne få fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning (frem til du har tegnet strømavtale med en vanlig strømleverandør.)

Prisen på leveringsplikt er regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og er lik områdeprisen på Nord Pool Spot, pluss 5 øre/kWh (eks mva). Dette inkluderer også kostnader til innkjøp av elsertifikat.

Mottar du strøm gjennom vår leveringspliktordning, bør du snarest velge en kraftleverandør.

For å sammenligne priser og produkter fra de forskjellige kraftleverandørene, kan du benytte deg av Forbrukerrådets strømkalkulator, https://www.forbrukerradet.no/strompris/

Bestilling av strømavtale gjøres slik:

  • Ta kontakt med ønsket kraftleverandør.For kunder uten strømleverandør
  • Kraftleverandøren trenger en del opplysninger for å kunne registrere strømavtale.
  • Disse opplysningene er det greit å ha tilgjengelig: MålepunktID, Målernummer, anleggsadresse, fødselsdato og kontaktinfo.