Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning, trer i kraft 4.2.2021.

Standardavtalen er utarbeidet i samarbeid mellom Fornybar Norge og Forbrukerombudet.

Avtalen er i samsvar med kravene til vern av forbrukernes rettigheter i forbrukerlovgivningen, og brukes av alle nettselskap i landet.

Forbruker/husholdning

Næringskunder