Hålogaland Kraft Nett, Trollfjord Nett og Andøy Energi Nett blir til Noranett.