Fra februar 2019 er den norske Elhuben i drift. Elhub er en nasjonal datahub, og inneholder data om alle strømkunder i Norge og deres målepunkt. Denne har både kunde, netteier og kraftleverandør tilgang til.

Skal du flytte, er det kraftleverandøren din som skal ha beskjed om det.

Skillet mellom hvilke oppgaver kraftleverandørene har og hvilke oppgaver nettselskapet skal utføre ble enda tydeligere med innføringen av Elhub.

Ta kontakt med kraftleverandøren din når det gjelder: 

 • Din postadresse
 • Din fakturaadresse
 • Ditt mobilnummer
 • Din e-postadresse
 • Strømpris og-avtaler
 • Flytting

Ta kontakt med Noranett når det gjelder:

 • Strømmåleren
 • Nytilknytninger/bygge nytt/byggestrøm
 • Spenningsklager
 • Jordfeil
 • Planlagte strømutkoblinger
 • Strømbrudd
 • Andre tekniske forhold om ditt anlegg og strømnettet
 • Fakturaer sendt fra Noranett