Forbruksavgift

Forbruksavgift er en avgift som nettselskapene krever inn på vegne av staten. Både privatkunder og bedriftskunder betaler forbruksavgift. Stortinget fastsetter satsene ifbm vedtak av Statsbudsjettet for kommende år.

Redusert forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra avgiften.

Nettselskapet har ansvaret for å innhente dokumentasjon på at bedriften har rett til fritak eller redusert avgift på elektrisk kraft.

Dokumentasjonen må sendes inn av bedriften hvert år, og det er kundens ansvar å gi nødvendige opplysninger til nettselskapet for å betale riktig avgiftssats. Dette gjøres via Egenerklæringsskjema.

Noranett AS , sender ut elektronisk Egenerklæringsskjema  hvert år ved årets begynnelse. For å opprettholde redusert sats eller fritak må Egenerklæringsskjemaet besvares.

Fersk utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund (Registerutskrift) som viser firmaets næringskode, skal vedlegges Egenerklæringsskjemaet.

Ved endringer som har betydning for vurderingen av redusert avgiftssats eller fritak, må dette snarlig meldes til nettselskapet.

Mer informasjon om forbruksavgift og reglene for rett til redusert sats, finner du på Skatteetaten sine nettsider.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/