I 2022 ble det innført ny nettleiemodell nasjonalt.

Kort fortalt er nettleien bygd opp slik at det skal lønne seg å ha et så jevnt forbruk som mulig. Fastleddet har tidligere vært statisk, altså likt per måned. I ny modell vil fastleddet variere basert på høyeste timesforbruk siste måned.

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet vil du ha mulighet til å redusere fastleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet øker.

Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det være penger å spare.

Tariffen består av et fastledd for hver måned i tillegg til et energiledd som beregnes ut fra forbruk per kWh. Fastleddet bestemmes ut fra et gjennomsnitt av de tre høyeste timesmaksene, målt på tre ulike døgn.

La oss ta et eksempel:

(Basert på priser fra 1.1.24 område Hålogaland)

Dersom man over én og samme time har ladet elbil, benyttet vaskemaskin, tørketrommel, dusjet og laget middag så vil fastleddet bli høyt. I tilfeller som dette kan du fort bruke 16 kW over timen. Dersom de tre høyeste timesmaksene er 16 kW, 15 kW og 13 kW, vil gjennomsnittet bli 14,66 kW og Fastleddet vil da komme seg på 860 kr. Ved litt planlegging kan fastleddet reduseres betraktelig.

Lader du elbilen på natta og benytter vaskemaskin og tørketrommel på forskjellig tidspunkt, så kan du redusere forbruket til et lavere gjennomsnitt og fastleddet vil da reduseres.   

Her er et eksempel på utregning av nettleie for en bolig med et forbruk på 2000 kWh pr mnd. I eksemplet har vi brukt en gjennomsnittlig timesmaks på 8,33 kW som er snittet av de tre høyeste maksene i løpet aktuelle måned (8kW+9kW+8kW/3).

 

Bolig kWh kr/kWh kr/mnd
Forbruk pr.mnd 2000 0,1824 364,8
Fastbeløp pr mnd 8,33   780
Sum gjeldenede mnd     1144,8

 

Les mer om nettleie her: Link til RME/NVE