Nivå Kapasitetstrinn Fra kW Til kW kr/mnd
Småkunder LSP 1 0 2 360
    2 2 4 510
    3 4 6 620
    4 6 8 700
    5 8 10 780
    6 10 15 860
    7 15 20 1030
    8 20 25 1400
    9 25 30 1600
    10 30 35 1900
    11 35 40 2200
    12 40 45 2500
    13 45 50 2700
    14 50 75 4100
    15 75 100 6200
    16 100 125 8200
    17 125 150 10300
    18 150 175 12300
    19 175 200 14400
    20 200   20600

Energiledd for husholdninger og øvrige småkunder er 0,8 øre/kWh

 

  Periode

Fast

kr/mnd

Energi

øre/kWh

Effekt

kr/kW/mnd

Stor næring LSP*

v

s

1330

 0,8

 124

 47

Stor næring HSP*

v

s

2500  0

93

26

*) Sommerpris gjelder 1.5.-31.10., vinterpris gjelder 1.11.-30.4.
Offentlige avgifter kommer i tillegg til nettselskapets priser.

Forbruksavgift:

Fom 1.4.24 er denne 16,44 øre/kWh (1.1-1.4 er satsen 9,51 øre/kWh)

Avgift til Energifondet (ENOVA): 1,0 øre/kWh for husholdning.

For andre tariffer er avgiften kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift: Alle priser oppgitt eks mva. Husholdninger i Noranett sitt nettområde er fritatt mva. For næringskunder kommer mva i tillegg.

Nettleie 2024-Hålogaland pdf