Nivå Trinn Fra kW Til kW Fast kr/mnd Energi øre/kWh
Småkunder LSP 1 0 5 310 Dag 23,3
Natt 18,3
    2 5 10 460
    3 10 15 610
    4 15 20 760
    5 20 25 910
    6 25 50 1370
    7 50 75 2130
    8 75 100 2890
    9 100   4030

Energiledd

Dagtariff: kl. 06.00 – 22.00.
Natt-tariff: kl. 22.00 – 06.00.

  Periode

Fast

kr/mnd

Energi

øre/kWh

Effekt

kr/kW/mnd

Stor næring LSP*

v

s

1330 6,8

45

36

Stor næring HSP*

v

s

2500 6,2

44

35

*) Sommerpris gjelder 1.5.-31.10., vinterpris gjelder 1.11.-30.4.
Offentlige avgifter kommer i tillegg til nettselskapets priser.

Forbruksavgift:

Fom 1.4.23 er denne 15,84 øre/kWh (1.1-1.4 er satsen 9,16 øre/kWh)

Avgift til Energifondet (ENOVA): 1,0 øre/kWh for husholdning.

For andre tariffer er avgiften kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift: Alle priser oppgitt eks mva. Husholdninger i Noranett sitt nettområde er fritatt mva. For næringskunder kommer mva i tillegg.