Nivå Trinn Fra kW Til kW Fast kr/mnd
Småkunder LSP 1 0 2 260
    2 2 4 370
    3 4 6 450
    4 6 8 510
    5 8 10 570
    6 10 15 630
    7 15 20 750
    8 20 25 1000
    9 25 30 1200
    10 30 35 1400
    11 35 40 1600
    12 40 45 1800

Energiledd for husholdninger og øvrige småkunder er 0,8 øre/kWh

  Periode

Fast

kr/mnd

Energi

øre/kWh

Effekt

kr/kW/mnd

Stor næring LSP*

v

s

1000

 0,8

 99

 38

Stor næring HSP*

v

s

2500  0

90

34

*) Sommerpris gjelder 1.5.-31.10., vinterpris gjelder 1.11.-30.4.
Offentlige avgifter kommer i tillegg til nettselskapets priser.

Forbruksavgift:

Fom 1.4.23 er denne 15,84 øre/kWh (1.1-1.4 er satsen 9,16 øre/kWh)

Avgift til Energifondet (ENOVA): 1,0 øre/kWh for husholdning.

For andre tariffer er avgiften kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift: Alle priser oppgitt eks mva. Husholdninger i Noranett sitt nettområde er fritatt mva. For næringskunder kommer mva i tillegg.