Hadsel

Kapasitetsleddene gjelder for kunder med årsforbruk mindre enn 100.000 kWh (husholdning, hytte/fritid, liten næring og gatelys). 

Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk i måneden som bestemmer hvilket kapasitetstrinn du havner på.

  Nivå Kapasitetstrinn Fra kW Til kW kr/mnd Energi øre/kWh
Småkunder LSP 1 0 2 270 Dag 24,0
Natt 19,0
    2 2 4 340
    3 4 6 410
    4 6 8 480
    5 8 10 550
    6 10 15 640
    7 15 20 800
    8 20 25 970
    9 25 30 1140
    10 30 35 1300
    11 35 40 1460
    12 40 45 1620
    13 45 50 1780
    14 50 75 2250
    15 75 100 3050
    16 100 125 3870
    17 125 150 4720
    18 150 175 5580
    19 175 200 6430
    20 200   7280

Kunder uten fjernavlest måler vil få et fastledd basert på 32 A hovedsikring -> 480,-/mnd
Kunder uten fjernavlest måler vil bli fakturert et gebyr på kr 125,- /mnd

Energiledd

Dagtariff: kl. 06.00 – 22.00.
Natt-tariff: kl. 22.00 – 06.00.

Stor næring LSP gjelder næring med et årlig forbruk  over 100 000 kWh

  Periode

Fast

kr/mnd

Energi

øre/kWh

Effekt

kr/kW/mnd

Stor næring LSP*

v

s

1330 5,4

59

47

Stor næring HSP*

v

s

2500 4,9

55

44

*) Sommerpris gjelder 1.5.-31.10., vinterpris gjelder 1.11.-30.4.
Offentlige avgifter kommer i tillegg til nettselskapets priser.

Forbruksavgift:

Fom 1.4.24 er denne 16,44 øre/kWh (1.1-1.4 er satsen 9,51 øre/kWh)

Avgift til Energifondet (ENOVA): 1,0 øre/kWh for husholdning.

For andre tariffer er avgiften kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift: Alle priser oppgitt eks mva. Husholdninger i Noranett sitt nettområde er fritatt mva. For næringskunder kommer mva i tillegg.

Nettleie 2024- Hadsel pdf