Vi vet at denne økningen kommer i en krevende tid med økte levekostnader. Vi jobber kontinuerlig for å holde nettleien vår nede. Hele bransjen jobber både praktisk og politisk med tiltak for å holde nettleien på et så lavt nivå som mulig. 

Se nettleiepriser fra 1.1.2024 her. 

Hvorfor øker nettleien? 

 Det som utgjør mest i fastsettelsen av nettleien er inntektsrammen gitt av NVE. Denne og andre forhold forklarer endringer i nettleien for 2024: 

  • Nettleien for sentralnettet, som nettselskapene betaler til Statnett, utgjør normalt en stor del av nettleien. Som følge av store flaskehalsinntekter og derigjennom betydelig merinntekt, satte Statnett ned sin nettleie f.o.m. 01.04.22, og videreførte dette i 2023. I 2024 øker Statnett nettleien i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for nettselskapene, noe som igjen treffer kundene gjennom økt nettleie. Se mer info om flaskehalsinntekter her: Hva er budområder og flaskehalser? - NVE og Flaskehalsinntekter | Statnett 
  • Drift av nettselskapene treffes også av de generelle rente- og prisøkningene i samfunnet. Økte kostnader bidrar til en høyere inntektsramme for 2024.
  • ​​​​​​​Forbruksavgiften er en avgift til Staten som faktureres gjennom nettleien. Denne vil i 2024 øke til 16,44 øre/kWh (15,84 øre/kWh i 2023). I perioden januar-mars 2024 er det lavere sats på 9,51 øre/kWh. 

 Endret struktur, kunder under 100.000 kWh 

I 2022 ble det innført ny nettleiemodell nasjonalt hvor fastleddet varierer basert på et gjennomsnitt av de tre timene med høyest forbruk (målt på tre ulike døgn) i løpet av en måned. I 2024 vil fastleddet her fordeles på flere trinn enn i 2023. Dette vil gi større fleksibilitet for kundene, og mulighet til å redusere fastleddet. Se mer info om modellen her.