Fakturering

Vi fakturerer nettleie etterskuddsvis hver måned for alle våre nettkunder. Avregningsdatoen er den 1. i hver måned. Forfall er 14 dager etter fakturadato.

Betalingsløsninger Bedrift

Vi ønsker å sende faktura elektronisk til alle næringskunder, da dette er enklere både for kunden og oss. I tillegg er det miljøvennlig.

Dere kan velge mellom to ulike løsninger, e-postfaktura eller EHF-faktura (Standard Elektronisk Handelsformat). E-postfaktura sendes som et PDF-vedlegg til deres e-postadresse. Det eneste vi trenger er en e-postadresse. Elektronisk faktura kan også sendes på Standard EHF-format (Elektronisk Handelsformat). Mer info om Standard EHF-format.

Måleravlesning

Har du fått ny fjernavlest måler, trenger du ikke melde inn målerstand. Det skjer automatisk. Har du måler med manuell avlesning, er det viktig at vi får inn målerstanden på din måler for at du skal få korrekt strømfaktura. Hvis ikke blir din målerstand stipulert ut fra et forventet forbruk på anlegget. Måleravlesningen kan meldes inn på Min side

Vi tilbyr eFaktura, e-postfaktura og AvtaleGiro til alle våre kunder. 

Les mer om betalingsløsninger.