Noranett følger retningslinjene som bransjen og REN - Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet - har utarbeidet.

REN-bladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN, sammen med norske nettselskap og NELFO. Disse REN-bladene beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. Det er det enkelte nettselskap som avgjør hvilke krav som skal settes til målepunktet for at en kunde skal få retten til å knytte seg til nettet.

Retningslinjer kan lastes ned på: http://www.ren.no