Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Slike feil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare.

Årlig brenner det i ca. 1600 boliger her i landet og ca. 350 er på grunn av feil med det elektriske anlegget eller feil bruk. Årlig omkommer i gjennomsnitt mellom 50 og 60 personer i brann her i landet, 80 % av dem i boligbranner. 

Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon, for eksempel ved at en spiker /skrue treffer en ledning. Jordfeil som kommer og går oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller elektriske apparater som er sporadisk eller kortvarig i bruk. Jordfeilen er da typisk tilstede kun når utstyret brukes. 

Eksempel på periodiske jordfeil: 
Feil i komfyr, varmtvannsbereder, lysarmatur, utebelysning, høytrykksspyler, kaffetrakter med mer. 

Dersom det oppstår jordfeil i en bolig uten jordfeilbryter, vil jordfeilen kunne bli spredt til naboer som er forsynt fra samme transformator. En jordfeil kan altså befinne seg i ditt anlegg, hos en nabo eller i vårt distribusjonsnett. 

Støt

Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig, og du må snarest kontakte elektriker for å få det undersøkt.  

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter er en sikkerhetsinnretning i den elektriske installasjonen. Jordfeilbryteren skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Dette vil verne mennesker, husdyr og eiendom mot støt og brannfare. 

Det er viktig at alle elektriske installasjoner er dimensjonert for å kunne fungere selv med jordfeil annet sted (eksempelvis hos nabo).

Ansvar

Nettselskapet eier og har ansvar for strømnettet fram til kundens grunnmur. Den elektriske installasjonen inne i bolighus og næringsbygg er det huseier /kunde som har ansvar for at er i forskriftsmessig stand.

Dersom du har fått varsel fra Noranett om jordfeil på ditt anlegg må installatør kontaktes og feilen utbedres så snart som mulig og senest innen 4uker etter mottatt varsel.

Tilbakemelding på utbedring gis på e-post : 

haalogaland@noranett.no

hadsel@noranett.no

andoy@noranett.no