Tegning, skisse eller kart må vedlegges meldingen og vise hvilken bygning som skal rives.
Noranett vurderer hva som må gjøres og sender tiltakshaver et informasjonsbrev innen 30 dager som beskriver den videre saksgangen.

Ta kontakt i god tid ved større rivningsarbeider

Det kan forekomme at Noranett har en transformatorstasjon (nettstasjon) inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den som er ansvarlige for rivingen kontakte Noranett så tidlig som mulig, slik at det er mulig å flytte nettstasjonen før rivingen starter.