For å få endret eller flyttet et nettanlegg vil vi først gjøre en vurdering av om endringen er driftsmessig forsvarlig. Vi vil også gjøre et kostnadsoverslag på hvor nye kunden skal dekke.

Ønsker du å endre/ flytte kan du sende en  henvendelse i serviceportalen.

NVEs regler for endring/ flytting av nettanlegg finner du her.