Bestilling av byggestrøm gjøres via serviceportalen.

Noranett Andøy leier ut byggestrømkasser for bruk på byggeplasser. Byggestrømkasser må bestilles i god tid, minimum 2 uke før oppsett/ nedtaking.

Byggestrømskasser kan benyttes i inntil ett år og blir tatt ned ved permanent tilkobling. Leie utover et år må avtales med Noranett Andøy.

Byggestrømskap skal holdes avlåst. Lås med nøkkel leveres ut samtidig med montasje av skapet. Ansvarlig eier skrive under på kontrakt sammen med en montør fra Noranett Andøy.

 

Prisene gjelder fra 01.03.2020
Tilkobling (inkludert frakobling)Kr 3 897,- eks mva
Leie av skap pr ukeKr 125,- eks mva
Depositum lås og nøkkelKr 500,- eks mva
Nettariff for husholdning, fritidsbolig og mindre næringKr 3897,- pr år/ 35,73 øre/kWh
Stor næring, sikringsstørrelse >125A (tariff N5S)I henhold til uttak

Ved behov for flytting av byggeskap påløper en ny tilkoblingskostnad på kr 3 897,-