Bestilling av byggestrøm gjøres via serviceportalen.

Når du skal bygge nytt og har behov for midlertidig byggestrøm og der det ikke er mulig å sette opp det permanente strømskapet (TKS-skap), kan du få leie byggestrømskap hos oss. 

Vi monterer og demonterer byggestrømskapet for deg.

Prisen for montering og demontering kr. 4450,-
Leie av byggestrømskap t.o.m 63A, døgnleie kr. 96,-
Leie av byggestrømskap t.o.m 125A, døgnleie kr. 139,-
Leveranse av byggestrøm er momspliktige. Oppgitte priser eks. MVA.
Nettleie og strøm kommer i tillegg.

Ved direkte oppsett av TKS skap er det kun ordinære nettleietariffer under hele byggeperioden. Gjør oppmerksom på at det er mva plikt på nettleie under byggeperioden. Straks boligen er sluttført og tas i bruk til husholdningsformål må det gis beskjed til nettselskapet slik at måleren endres til mva fri husholdningsleveranse.

NB: Strømleveranse kommer i tillegg til nettleien.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og bestilling.