Kunder som ønsker byggestrøm/midlertidig anlegg må ta kontakt med autorisert elektroinstallatør. Tilkoblingen skjer etter at Autorisert elektroinstallatør har meldt midlertidig anlegg i Elsmart.

Tjenester vedrørende byggestrøm          

  • Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A                                                              3180,-
  • Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A                                                                3980,-