Vi har som målsetting å drive et strømnett uten personskader og med færrest mulig strømbrudd og skader på materiell.

Hvis det ikke foreligger godkjent gravemelding og det oppstår skade på eiendommen, må ansvarlig utførende ta alle reparasjonskostnader.

Byggherre eller entreprenør skal selv innhente tillatelse for graving på skjemaet gravemelding.

Gravemelding sendes til andoy@noranett.no Vedlagt må kart med skravert graveområdet foreligge.

Kartskisse fås vederlagsfritt hos Andøy Kommune – Plan – og Utvikling og Noranett Andøy

Påvisning skjer hver tirsdag og gravetillatelsen gjelder i 1 måned.

Kontaktopplysninger

Noranett Andøy  761 15 500 

Andøy kommune 761 15 043

Telenor/Relacom 09 146