Alle som skal utføre gravearbeider i vårt konsesjonsområde, må fylle ut gravemeldingsskjema.

Dersom du skal grave i vårt konsesjonsområde;  Trykk her og fyll ut elektronisk skjema.

Geomatikk vil gi tilbakemelding på henvendelsen om gravemelding. Det vil komme epost med informasjon om påvisning av kabler er nødvendig eller ikke.

Når kabelpåvisningen blir utført, må kunden (entreprenør) være til stede. Kabeltraseene blir da merket med rød merkespray på bakken. Deretter er det kundens oppgave å vedlikeholde oppmerkingen.

Det er viktig at graveområdet er nøyaktig avmerket på kartet slik at det ikke er tvil om hvor graving skal utføres.

For mer informasjon om tjenesten, Trykk her