Nettleiefaktura vil komme fra Nordkraft Nett AS, mens kraftfaktura vil komme fra selskapet du kjøper kraft/strøm fra.