Det vil fortsatt være et Kundesenter i Ballangen i samme lokaler som tidligere, som du kan besøke ved behov. Dette gjelder nettkunder. Dersom det gjelder kraftavtaler (strømavtale) med Ballangen Energi, må du henvende deg til deres nye kontoradresse i Ballangen sentrum.