Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Noen sender signal via strømnettet, andre via radionettverk eller mobilnettet. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren.

Som ansvarlig nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt. De nye automatiske strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier.

Les også:

NVE presiserer om fritak

Illustrasjon stråling: Hafslund Nett
Illustrasjon stråling: Hafslund Nett