Fra 2017 vil du kunne logge inn og få se dine data på Elhub dersom du har fått montert din nye måler. Dataene vil enten gjøres tilgjengelig direkte fra Elhub eller via din strømleverandør.