Smart strøm gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Men hva er fordelene til kunden?

Automatisk avlesning

Forbruket til kunden registreres automatisk hver time, og kunde slipper å lese av stømmåleren. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

Kontroll over forbruket ditt

Automatisk registrering av strømforbruket gjør at du kan få løpende oversikt over strømforbruket ditt. Det vil bli lettere å utføre strømsparende tiltak, ved å vite hvor du kan spare strøm og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir. Dette vil gi deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset. 

Nøyaktig strømregning

Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine faktiske måleverdier.

Rask feilsøking

De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

Fremtidsrettet

Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tilleggstjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden.