Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste et par tusen kroner per kunde. Dette betales over nettleien, men utgiften fordeles over flere år. Vi snakker om en ekstrakostnad på godt under 1 øre per kilowattime, eller mellom 100 og 200 kroner ekstra i året. Totalt snakker vi om investeringer på fem-seks milliarder kroner for hele Norge.