Vi har 2,2 millioner privathusholdninger i Norge. I tillegg kommer bedrifter, institusjoner og hytter. Hos oss vil dette bety at vi skal bytte ca 12 000 målere.