De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern har slått fast at strålingen er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik i hjemmet. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet, strålingen er uansett svak. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

Les også:

Statens strålevern avviser at strømmålere er helsefarlige

 

Illustrasjon stråling: Hafslund Nett
Illustrasjon stråling: Hafslund Nett