1. Du vil bli kontaktet i god tid før målerbyttet for å avtale tidspunkt.
  2. For å få skiftet ut alle målere, må vi inn i sikringsskapet ditt. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.
  3. For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må være minst én voksen person (over 18 år) til stede.
  4. Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter.
  5. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer lese av måleren.