Dette er noe nettselskapene og myndighetene tar på største alvor. NVE og Datatilsynet stiller strenge krav til både tekniske løsninger og personvern, slik at informasjon fra de nye målerne ikke kan misbrukes. Dessuten må kunden gi adgang til eventuelle andre aktører, før de får tilgang til data.