Den nye teknologien er smart både for kundene, samfunnet og klimaet – derfor kaller vi det smart strøm. Vi legger tre betydninger inn i begrepet smart strøm:

- Det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne
- Målerne gjør det enklere for oss å bruke strømmen smartere enn før
- Strøm er smart for klimaet, fordi det er en av få utslippsfrie energibærere